Talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta


Tavoitteet:

Asiakas tietää ja tuntee taloudellisen tilanteensa. Asiakkaalla on tarvitsemansa taloudellinen tieto yrityksen toiminnan
tehokkaaseen ja aktiiviseen suunnitteluun.

Poikkeamat ja ongelmat havaitaan nopeasti ja niihin pystytään
puuttumaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.


Tehtävät:

- budjetointi kuukausi- ja vuositasolla: myyntibudjetti, kassabudjetti
- tunnuslukujen laskeminen ja analyysit
- hälytysrajat
- investointilaskelmat
- rahoitustarvelaskelmat
- kustannus- ja tuottolaskelmat
- hinnoittelussa avustaminen

Asiakas voi halutessaan hyödyntää ohjelmistomme kassanhallinta- ja budjetointiominaisuuksia suunnitellessaan yrityksensä toimintaa.

Copyright © 2012. All rights reserved.